Kargo Taşımacılık

TAŞIMA
Taşıma, bir yarar sağlamak üzere insanın, eşyanın ve iletişim bilgilerinin ekonomik, hızlı ve güvenli olarak yerlerini değiştirmesi olarak ifade edilir

TAŞIMANIN AMACI
Taşıma sektörünün temel amacı taşıma talebini, mümkün olan en kısa zaman da ve en az maliyetle, güvenli bir şekilde sunmaktır.

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
Lojistik sistemi içersinde, taşıma hizmeti, lojistik yönetimi kapsamında, yöneticinin en önemli görevlerinden birisidir. Lojistik sürecini yönetmenin amacı, ürünlerin istenilen zamanda ve yerde uygun maliyetle bulunmasını sağlamaktadır. Yöneticinin görevi bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için uygun taşıma politikalar geliştirerek, stratejiler oluşturmaktadır. Taşıma politikası tüm lojistik faaliyetleri birbirine bağlar

TAŞIMA SEKTÖRÜ
Taşıma sektörü mal ve eşyaların, insanların ve haberlerin coğrafi olarak yer değiştirmesini sağlayan faaliyetleridir. Taşıma sektörü, tarım veya sanayi sektörü gibi mal üreten bir sektör değil ancak diğer sektörlerin üretkenliği üzerinde etkili rol oynayan bir hizmet sektörüdür.

TAŞIMACILIĞIN ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI
Taşımacılık talebinin de, mekan ve zaman faydası sağlayan bir üretim faktörü olduğu düşünüldüğünde, ekonomik gelişmenin ve özellikle sanayileşmenin gerektirdiği emniyetli, hızlı, güvenli, verimli ve minimum maliyetle gerçekleştirmesi durumunda, diğer üretim sektörlerini olumlu yönde etkileyen bir araçtır. Taşımacılık sektörü, diğer bütün sektörlerle yakın ilişkisi olan ve bu sektörleri doğrudan etkileyen bir hizmet sektörüdür.

KARGO TANIMI
Lojistik hizmet sunucularının temel hizmet alanlarından birini de kargo taşımacılık hizmetleri oluşturmaktadır. Bu anlamda kargo taşımacılığı, temelde bir lojistik eylemi olarak düşünülebilir Daha spesifik anlamda kargo taşımacılığı bir taşımacılık hizmeti türüdür ve taşımacılık sektörüne yönelik yardımcı hizmetler grubunda yer almaktadır.